زنبورداری نیوزلند

برداشت عسل در نیوزلند با نزدیک شدن به فصل بهار

اخبار زنبورداری نیوزلند - به گزارش واحد بین الملل پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، همزمان با نزدیک شدن فصل بهار در نیمکره جنوبی، زنبورداران مشغول برداشت عسل در نیوزیلند می شوند. مجموعه عکس زیر متعلق به زنبورداری در اوکلند نیوزلند است که مشغول بررسی…