محمد بهجتیان

بخش خصوصی و دانشگاهی ظرفیت بالایی برای اصلاح نژاد زنبورعسل دارند/ اصلاح نژاد ملکه ایرانی باید از انحصار خارج شود

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، یک پژوهشگر اصلاح نزاد زنبورعسل در واکنش به این سؤال که چه نوع نژاد زنبوری را برای کشور ازنظر آناتومی زنبور و شرایط ایران و اوضاع زنبورداری آن مناسب می‌دانید؟ پاسخ داد: وقتی زنبوردار به یک نژاد پر تولید در…

زنبورداران دیگر کشورها 40 برابر ما از کمک تغذیه ها استفاده می کنند

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، یک پژوهشگر ارشد تغذیه زنبورعسل، اظهار کرد: در دنیا مصرف کمک تغذیه‌های زنبورعسل، در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و در اروپا و آمریکا که تعداد کلنی آن‌ها کمتر و مراتع پربارتری هم نسبت به کشور ما دارند، مصرف…

کم‌اطلاعی برخی زنبورداران سبب مرگ‌ومیر ناخواسته زنبورها می‌شود

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، دکتر محمد بهجتیان از پژوهشگران و کارشناسان ارشد زنبورعسل و دارای دکترای تغذیه علوم دامی، 20 سال است که به زنبورداری و تدریس و تحقیق اشتغال داشته و علم را در کنار تجربه آموخته است. ایشان در بخش اول این گفتگو…

فقدان مدیریت اصولی و علمی زنبورستان‌ها / مقاومت در برابر یادگیری زنبورداران را دچار روزمرگی کرده است

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، دکتر محمد بهجتیان از پژوهشگران و کارشناسان ارشد زنبورعسل و دارای دکترای تغذیه علوم دامی، 20 سال است که به زنبورداری و تدریس و تحقیق اشتغال داشته و علم را در کنار تجربه آموخته است. ایشان در دو شرکت…

تغذیه اصولی زنبورها در کاهش تلفات کلنی‌ها نقش محوری دارد

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، یک پژوهشگر ارشد صنعت زنبورداری با بیان اینکه کلاس‌های آموزشی در سال‌های اخیر به افزایش بینش و آگاهی زنبورداران کمک کرده است، گفت: آموزش و تداوم یادگیری تنها راه رسیدن به یک مدیریت علمی و اصولی در صنعت…