نوزما

تلاش برای اطلاع‌رسانی و مهار آفت «نوزما سرانه» | پیگیر تأمین نهاده زمستانی و حفظ سهمیه سوخت زنبورداران هستیم

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، پدیدار شدن آفت‌های جدید زنبورستان ها که در پی مقاوم شدن آن‌ها در برابر سموم و آفت‌کش‌ها پدید می‌آید و عدم شناخت کافی زنبورداران نسبت به این آفت‌ها سبب ضرر و زیان زیادی به صنعت زنبورداری کشور شده است، در این…

نوزما سرانه قاتل خاموش زنبورستان های کشور | فرهنگ نمونه‌گیری و ارسال به آزمایشگاه نهادینه شود

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، با بروز گرمای هوا در استان‌های مختلف ایران، آفت نوزما سرانه در سراسر کشور به‌عنوان قاتلی خاموش برای زنبورها در کلنی‌ها و زنبورستان ها شیوع پیداکرده، ولی سازمان دامپزشکی کشور هنوز به فراگیر شدن این آفت در…

آشنایی با بیماری نوزما | قسمت دوم

بیماری نوزما یکی از بیماری های رایج در بین کلنی های زنبور عسل است. به دلیل ویژگی های خاص این نوع بیماری، متاسفانه بسیاری از کلنی ها را درگیر خود می کند. با این حال می توان با برخی ملاحظات به مدیریت بیماری نوزما پرداخت. اگر می خواهید این بیماری خسارت…

آشنایی با بیماری نوزما | قسمت اول

بیماری های زنبور عسل مهمترین چالش هایی هستند که یک زنبوردار باید با انها دست و پنجه نرم کند. شاید خیلی سخت باشد که بخواهیم در مورد تمامی آفت های زنبور عسل صحبت کنیم؛ اما برخی بیماری ها مثل نوزما از جمله بیماری های رایج در سراسر دنیا به شمار می روند.…

خلاصه مقاله: بررسی تاثیر عصاره الکلی آویشن روی انگل نوزما در زنبورعسل

در این بررسی اثر عصاره الکلی گیاه آویشن روی انگل نوزما عامل بیماری نوزموزیس در زنبورعسل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا انگل مذکور از زنبوران بالغ آلوده به نوزما جداسازی و تخلیص گردید. از گیاه آویشن عصاره الکلی استخراج و از آن رقت‌های مختلف تهیه شد.…